Nieuws

24 februari 2021
WELSTAND HEEFT WAARDERING VOOR ONTWERP VILLA DUCHESSE 
Het ontwerp voor Villa Duchesse is op 24 februari jl door OPL Architecten gepresenteerd aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Zeist, voorheen de Welstand. De commissie heeft positief ingestemd met het ontwerp en verwoordt haar advies aan het college als volgt: “Wij kunnen, met waardering, instemmen met het ontwerp zoals voorgesteld. Er is sprake van een zorgvuldige planopzet en van een aansprekend vormgegeven appartementencomplex dat zich op een welstandshalve aanvaardbare wijze zal voegen in het omgevingsbeeld.”

15 oktober 2020
HET GEVELONTWERP IS KLAAR