Nieuws


26 april 2022

Inmiddels is een tweede moodboard ‘Warm en Sfeervol’ van de hand van Wolterinck Binnenhuisarchitect Laren gereed. De beelden spreken voor zich. Bij de koop van een appartement zit een gratis consult met de befaamde binnenhuisarchitect om uw appartement zo sfeervol mogelijk in te richten.

Moodboard Warm en Sfeervol

24 maart 2022

Het eerste moodboard voor het interieur door Binnenhuisarchitect Wolterinck Laren is gereed. Deze optie heet ‘Ruimtelijk en Elegant’. Het moodboard dient als inspiratie voor uw gesprek met Wolterinck bij de inrichting van uw nieuwe appartement.

Moodboard Ruimtelijk en Elegant

22 juli 2021

Opdracht gegeven aan Ruth Leene van BUROGO voor de ontwikkeling van een luxe brochure voor geïnteresseerden.


25 mei 2021


Begonnen met renovatie van garage op achterterrein. Deze garage blijft behouden en wordt omgebouwd tot berging/atelier.


13 mei 2021


Eerste sfeerbeelden uitgezocht voor het interieurontwerp met de designafdeling van Wolterinck Binnenhuisarchitecten


24 februari 2021


WELSTAND HEEFT WAARDERING VOOR ONTWERP VILLA DUCHESSE 


Het ontwerp voor Villa Duchesse is op 24 februari jl door OPL Architecten gepresenteerd aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Zeist, voorheen de Welstand. De commissie heeft positief ingestemd met het ontwerp en verwoordt haar advies aan het college als volgt: “Wij kunnen, met waardering, instemmen met het ontwerp zoals voorgesteld. Er is sprake van een zorgvuldige planopzet en van een aansprekend vormgegeven appartementencomplex dat zich op een welstandshalve aanvaardbare wijze zal voegen in het omgevingsbeeld.”


15 oktober 2020


Het gevelontwerp is klaar